Lindahl biträder SHH vid emission av företagsobligationer

Lindahl har biträtt SHH Bostad AB (publ) vid emission av säkerställda företagsobligationer om 230 miljoner kronor, under en total ram om 500 miljoner kronor. Arctic Securities har agerat finansiell rådgivare. Emissionslikviden avses användas i Bolagets löpande verksamhet, inklusive refinansiering av befintliga lån och investeringar. Avsikten är att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm.

Lindahls team har huvudsakligen bestått av Mikael Stabo (ansvarig delägare), Carl Axel Morvay (projektledare), Joel Sandin Persson och Frida Karlsson.