Lindahl biträdde vid försäljning av Erimed till AdderaCare

AdderaCare AB (publ) har förvärvat Erimed-gruppen bestående av Erimed Förvaltning AB och Rojan & Ripe AB som tillsammans äger dotterbolaget Erimed International KB i vilket den huvudsakliga verksamheten bedrivs. 

Erimed är verksamt inom hjälpmedelssektorn med ortopediska produkter, bland annat ortoser, proteser och ortopediska skor. Erimed, med huvudkontor i Stockholm, har försäljning i främst Sverige, men även Norge, Danmark, Finland och ytterligare europeiska länder. 

Lindahl var legal rådgivare och åt Erimed i transaktionen genom Gabriel Svedberg (ansvarig delägare) och Erik Husdal (corporate finance). Handelsbanken Corporate Finance var finansiell rådgivare.