Lindahl rådgivare när BioArctic inleder samarbete med Abbvie

BioArctic har ingått ett strategiskt viktigt samarbete med Abbvie för utveckling och kommersialiserig av BioArctics antikroppar riktade mot alfa-synuklein för behandling av Parkinsons sjukdom och andra potentiella indikationer.

Parkinsons sjukdom är den näst mest vanliga neurologiska sjukdomen och drabbar mer än 10 miljoner människor världen över. Mutationer i alfa-synuklein är starkt kopplade till utvecklingen av Parkinsons sjukdom.

Lindahls team för BioArctic består av Mikael Smedeby, Hugo Norlén, Jonatan Seeskari och Erika Svensson.