Lindahl biträder när Trimb förvärvar CCS:s OTC-portfölj

Trimb Healthcare AB har förvärvat CCS Healthcare AB:s del för receptfria läkemedel(OTC) i Norden. Produkterna är väl etablerade inom sina marknader och generera totala årliga intäkter på cirka 10 miljoner EUR.

"Trimb har redan en stark organisk försäljningstillväxt i Norden och på övriga nordeuropeiska marknader. Förvärvet av CCS-portföljen stärker vår position inom dermatologi och expanderar vår pipeline för framtiden ", säger Magnus Kamryd, VD för Trimb.

Lindahl har biträtt Trimb genom Malcolm Wiberg, Anders Burén och Anna Tarring.