Lindahl rådgivare när J2L förvärvar SafeLine

Det familjeägda investeringsbolaget J2L Holding har förvärvat 75 % av SafeLine Sweden. SafeLines grundare Lars Gustavsson kvarstår som delägare i SafeLine och kommer att fortsätta som utvecklingschef. Målet med den nya starka ägarstrukturen är att i ökad takt utveckla det internationella samarbetet med kunder och leverantörer på de expansiva marknaderna i Europa.

SafeLine utvecklar, tillverkar och marknadsför kommunikationsutrustning som är specifikt framtagen för hissmarknaden, där en av bolagets viktigaste produkter är nödtelefoner för hissar.

Lindahl har agerat juridiska rådgivare åt säljaren SafeLine Holding. Teamet bestod av bl.a. Malcolm Wiberg, Monika Hager och Yousef Chakir