Lindahl biträder vid noteringen av Capacent

Advokatfirman Lindahl har biträtt Capacent Holding AB i samband med noteringen på Nasdaq First North och försäljningen av befintliga aktier till allmänheten och utvalda institutionella investerare i Sverige som genomförts inför noteringen. Erbjudandet övertecknades kraftigt och preliminär första dag för handel på Nasdaq First North är den 2 oktober 2015.

Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 100 anställda på fyra kontor i Sverige och Finland har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Advokatfirman Lindahl biträdde Capacent i noteringen och försäljningen av aktier med ett team som har bestått av Malcolm Wiberg (ansvarig delägare, M&A), Maria Arnoldsson (projektledare, Kapitalmarknad och publik M&A), Gabriela Baier-Sandén (Kapitalmarknad och publik M&A), Monika Hager och Fredrik Morfeldt (M&A), Johan Hörnberg (Arbetsrätt) samt Anna Tarring (Immaterialrätt).