Lindahl biträder Trimb Holding vid förvärv

Trimb förvärvar det holländska OTC-bolaget YouMedical. Trimbs ambition är att bygga ett ledande internationellt OTC-bolag och förvärvet är ett viktigt steg mot detta mål, enligt Magnus Kamryd, VD för Trimb. Transaktionen förväntas slutföras under september.

Trimb är ett snabbt växande OTC- och konsumenthälsovårdsföretag med säte i Stockholm, Sverige. Deras produkter säljs i mer än 50 länder.

Advokatfirman Lindahl har agerat juridiska rådgivare åt Trimb vid förvärvet. Lindahls team bestod av Malcolm Wiberg (ansvarig delägare), Anders BurénNina Persson, Yousef Chakir, Hans Eriksson, Anna Tarring och Jonas Westerberg.