Lindahl biträder när Ratos förvärvar TFS

Ratos förvärvar 60 % av aktierna i TFS Trial Form Support International AB, en internationell tjänsteleverantör som genomför kliniska studier åt läkemedels-, bioteknik- och medicintekniska bolag. Köpeskillingen (enterprise value) för 100 % uppgår till ca 47 miljoner euro.

TFS är en s.k. Contract Research Organization (CRO)-. På uppdrag av läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikindustrin, samt andra närliggande branscher, genomför TFS kliniska prövningar. TFS erbjuder en bred medicinsk kompetens och en nischad expertis som på global basis hjälper sina kunder att på ett reglerat och säkert sätt testa läkemedel kliniskt.

Lindahl har agerat juridiska rådgivare åt säljaren Daniel Spasic vid förvärvet. Lindahls team bestod av Anders Leijon (ansvarig delägare), Mikael Smedeby och Michael Edquist.