INFORMATIONSSÄKERHET

I allt fler företag är information den kanske mest värdefulla tillgången. Data i olika former, som kunddata, finansiell data, patent och know-how, genererar intäkter och konkurrenskraft. I takt med att information blivit en allt viktigare tillgång har även informationssäkerhet blivit en allt mer affärskritisk fråga. Informationssäkerhet handlar om att skydda informations konfidentialitet, integritet och tillgänglighet och innefattar såväl tekniska, organisatoriska som viktiga juridiska frågeställningar.

Advokatfirman Lindahl bistår med juridisk rådgivning i informationssäkerhetsfrågor. Vår rådgivning omfattar bl.a. följande:

  • Vilka åtgärder måste och får organisationer vidta för att skydda sin information, t.ex. gällande övervakning av anställda och krav på leverantörer avseende informationssäkerhet?
  • Vilka åtgärder behöver organisationer vidta för att förbereda för om informationssäkerhetsincidenter inträffar?
  • Vilka åtgärder måste, får och kan organisationer vidta om informationssäkerhetsincidenter inträffar, t.ex. avseende kontroll av anställda, notifiering till myndigheter, bevissäkring och motåtgärder?